Domácnosť|11.04.2018|14:33
Naučte vaše deti dopravné pravidlá. Hravo a zábavne!

Podľa dopravných expertov ide znalosť cestných pravidiel u detí strmo dole. To ide ruka v ruke so zvýšením bezpečnostných rizík pre tých najmenších vo svete, kedy sa doprava stala neodmysliteľnou súčasťou našich životov. Základy dopravnej výchovy by si mali deti osvojiť už v predškolskom veku. Nacvičte si s nimi bezpečné správanie na cestách a chodníkoch hravou formou!

S najrôznejšími dopravnými situáciami sa deti stretávajú od útleho veku. Preto je dôležité, aby boli systematicky vedené k dodržiavaniu cestných pravidiel a maximálnej obozretnosti pri vstupe na dopravné komunikácie už odmalička. Zodpovedným prístupom k dopravnej výchove rodičia chránia zdravie svojich potomkov a prispievajú k ich väčšiemu bezpečiu v tom najzraniteľnejšom veku. Dbajte tiež na to, aby ste boli svojim ratolestiam najlepším možným vzorom. Malé deti sa rýchlo učia zlým vzorcom správania iba pozorovaním. Veľmi rýchlo u dospelých postrehnú nesprávne prechádzanie cez cestu a tento zlozvyk si osvoja tak, že pre vás bude neskôr ťažké ho v ich pamäti prepísať na správny návyk. Stačí mať párkrát naponáhlo a s dieťaťom za ruku prejsť na červenú. Čím skôr naučíte dieťa orientovať sa v dopravnom prostredí, tým ľahšie bude vedieť v budúcnosti vyhodnotiť vzniknuté situácie.

Skreslené vnímanie a neschopnosť vyhodnotiť situáciu

Dôležitú úlohu pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky hrá vek detí. Začať by ste mali už v predškolskom veku. Vnímanie u detí do 6 rokov sa neustále vyvíja. V tomto veku nevedia, na rozdiel od dospelých, odhadnúť správne vzdialenosť a nemajú úplne vyvinutú ani priestorovú orientáciu. Zamieňanie ľavej a pravej strany je úplne bežné. Rovnako horšie vnímajú a zaostrujú predmety v diaľke. Simulovať môžete rôzne situácie, kedy bude dieťa chodec, pasažier v dopravnom prostriedku, jazdec na odrážadle, kolobežke alebo na bicykli.

Raný školský vek

Je dobré s deťmi preberať, čo cestou do školy museli riešiť a pri spoločných vychádzkach si opakovať riešenia rôznych situácií. Pre spoločné "výukové" vychádzky je vhodné zámerne vyhľadávať ťažšie situácie - menej prehľadné križovatky, prechody s obmedzeným výhľadom pod. S vyšším vekom pribúdajú krúžky a záľuby, deti chodia na nové miesta, a tak musí čeliť aj novým situáciám z hľadiska dopravy a bezpečnosti. Preto v dopravnej výchove nepoľavujte ani v školskom veku. Každodenné obvyklé trasy s dieťaťom prejdite a spoločne sa zamerajte na potenciálne rizikové situácie. Počas vštepovania zásad dopravnej výchovy je dobré naučiť ich základné pravidlá hravou formou. Takéto zážitky sa im do pamäti uložia lepšie než príkazy alebo odporúčania.

"Stolová hra pre deti Bezpečne na bicykli - vodičský preukaz je skvelou zábavou s dopravnou tematikou, založená na napínavej súťaživosti. Je to výborná príležitosť pre deti od 7 rokov k úvodnému zoznámeniu s pravidlami cestnej premávky. Skúsenosti nám tiež ukazujú, že opakovanie je matka múdrosti a neškodí ani dospelým. Aj rodičia si zopakujú, čo by mali o doprave vedieť, a dokonca často zistia, že nie vždy sa správajú správne, "hovorí Marcel Pech, marketingový riaditeľ Pexi s.r.o., jedného z najväčších českých i slovenských distribútorov hier pre deti. Počas hry zbierate odmeny, ale aj pokuty a tým deti rýchlo spoznávajú správné pravidlá. Každý hráč sa pri pohybe po hracej ploche zoznamuje s významom dopravných značiek a pravidlami jazdy a pritom sa učí na vlastných chybách.

 

foto: shutterstock.com

 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan