Showbiz|25.01.2013|10:07|GALLERY
OZ Divé maky

Barbora Kohútiková z OZ Divé maky: „Pre mnohé deti je úspechom už aj to, že môžu ako jediné z rodiny študovať na strednej škole a získať maturitu“

1.) Kto stál za vznikom Divých makov a prečo práve tento názov?
Za vznikom Divých makov stojí Vladislava Dolníková, ktorá ma v lete 2005 oslovila s nápadom založiť štipendijný program pre talentované rómske deti, ktorý sa bude okrem prerozdeľovania financií zameriavať na kontinuálnu prácu s podporovanými deťmi a ich rodinami. Myšlienka sa mi zapáčila, a tak som sa pridala. Potom sa k nám pridal ešte náš kamarát, právnik, Martin Krajčí a spolu sme založili štipendijný program Divé maky. Priznám sa, že v tom čase som netušila, že program bude až takýto úspešný. Fungujeme osem rokov, v projektoch máme zapojených 150 detí a mládeže z celého Slovenska, zamestnávame 12 Rómov a tešíme sa z prvých vysokoškolákov J.
2.) Môžete spomenúť niekoho, komu váš štipendijný program pomohol zmeniť život a stáva sa, že tí, ktorí ním prejdú, chcú pracovať pre vaše združenie, povedzme ako dobrovoľníci?
Áno, môžem spomenúť viacero detí, ktorým Divé maky pomohli zmeniť svoj osud. Napríklad dvojičky Moniku a Anetu Kováčove, ktoré dostali vďaka Divým makov príležitosť vyštudovať na súkromných školách v Bratislave a Prahe. Geralda Radicsa, ktorý vďaka programu študuje na Lisztovej akadémii v Budapešti. Karola Daniša, ktorý dnes študuje v Gratzi a okrem slušného štipendia dostal od darcu vzácne a drahé husle. Alebo Janka Demeho. Od septembra minulého roka navštevuje medicínu v Košiciach. Pre mnohé deti je úspechom už aj to, že môžu ako jediné z rodiny študovať na strednej škole a získať maturitu. Sandra Holubová minulý rok ukončila štúdium na strednej zdravotníckej škole, pokračuje v pomaturitnom štúdiu, aby si zvýšila kvalifikáciu a mohla sa stať fyzioterapeutkou, o čom už niekoľko rokov sníva. Dvaja absolventi programu – Monika Kováčová a Janko Šivák začali minulý rok pracovať ako asistenti našich umeleckých lektorov na workshopoch.
Stále však máme 12 detí, ktoré na svoju šancu ešte len čakajú. http://www.divemaky.sk/deti/
3.) Kde všade sa už deti pod ochrannými krídlami Divých makov predstavili. Aké najväčšie úspechy dosiahli?
Deti z Divých makov získali množstvo nielen slovenských, ale aj medzinárodných ocenení (zlaté, strieborné, bronzové medaily). Vystupovali v USA, Holandsku, Nemecku, Maďarsku, Chorvátsku, Poľsku, Českej republike.
Konkrétne, Karol Daniš, sa umiestnil na celosvetovej hudobnej súťaži New Talent na treťom mieste a svoje umenie mohol predviesť v rámci BHS v Slovenskej Filharmónii v Bratislave. V roku 2008 vyhral medzinárodnú súťaž vo Weinmare, ktorú vyhral ako jediný slovenský huslista v histórii. Okrem toho,
zaznamenal mnoho iných úspechov. Mal vlastný recitál v Janáčkovej filharmónii v Ostrave, koncertoval v Budapešti, Viedni, zúčastnil sa zahraničného hudobného workshopu v Amsterdame. Karolov starší brat, Norbert, vyhral celoslovenskú klavírnu súťaž v Banskej Bystrici, čo mu umožnilo získať angažmán v Poľsku v Krakove.
Róbert Sendrei, 18- ročný nadaný tanečník spoločenských tancov, dvojnásobný majster Slovenska vo svojej vekovej kategórii, sa minulý rok zúčastnil na Majstrovstvách Európy v Stuttgarte. Síce sa neumiestnil na stupni víťazov, ale už len samotná účasť je veľkým úspechom. Štefan Matiáš, ktorý sa aktívne už niekoľko rokov venuje džudu, pravidelne vyhráva turnaje organizované nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Už druhýkrát sa mu podarilo umiestniť na stupni víťazov na medzinárodnom turnaji v Splite.
4.) Ako môže obyčajný človek pomôcť práci vášho združenia a sú vašim najväčším problémom financie, či skôr dlhodobé predsudky ľudí?
Nedostatok peňazí a predsudky spolu úzko súvisia. Ťažko vás podporí firma alebo jednotlivec s predsudkami voči Rómom. Divé maky sú otvorené každému, kto cíti potrebu pomôcť rómskym deťom, alebo má pozitívny vzťah k rómskej kultúre a umeniu. Samozrejme, ako každá mimovládna organizácia, aj my bojujeme každý mesiac o prežitie a sme vďační za každý príspevok. V súčasnosti sme vytvorili možnosť prispieť na naše deti a projekty priamo prostredníctvom našej webovej stránky www.divemaky.sk a stať sa tak našim jednorazovým či pravidelným darcom. Podporiť nás môžete aj zaslaním prázdnej SMS na číslo 821 v hodnote 2 €, ktorú je možné zaslať zo sietí Orange, Telekom aj O2.
5.) Dive maky podporujú aj mediálne známi ľudia. Ktorí umelci sa momentálne zapájajú do vašej osvetovej práce a koho pomocnú ruku by ste najviac privítali, či potrebovali?
Medzi našich podporovateľov, či darcov patrí napríklad Peťa Polnišová, Adela Banášová, Anita Soul, Lasky z Pary, Laci Strike, Jaro Bekr, Matej (Sajfa) Cifra, Cigánski Diabli a mnohí ďalší. Pomocnú ruku privítame od každého, kto verí myšlienke dávania šancí rómskym deťom, pretože si zaslúžia našu pomoc a ochranu. Ďakujeme všetkým tým, ktorí prispeli finančne či nefinančne a podporili nadané rómske deti na ich ceste za lepšou budúcnosťou.
6.) Sviatkom Divých makov bol minulý rok v lete slávnostný Cigánsky Bašavel na hrade Červený kameň. Vraj ste mali s programom veľký úspech.....
Festival bol veľmi úspešný s rekordnou 4 000-ovou návštevnosťou. Tento ročník sa niesol v znamení spájania Rómov a Nerómov. Podporiť nás prišli umelci ako Cigánski diabli, Anita Soul, skupina Para, Oskar Rósza, Martin Valihora, Adela Banášová a mnohí ďalší. Kto si chce pripomenúť letnú atmosféru Bašavelu, môže si zakúpiť CD z vystúpenia detí spolu s hosťami. CD Cigánsky Bašavel sme krstili minulý rok v decembri a je k dispozícií v kníhkupectvách Martinus. Zakúpiť si ho môžete aj v našom občianskom združení na Mudroňovej ulici č. 80, za 12 eur.
Divé maky: info
Občianskeho združenia Divé maky je unikátne tým, že vytvára systém individuálnej starostlivosti a podpory talentovaných rómskych detí, ktorým chýba sociálne a ekonomické prostredie na rozvoj ich vzdelania. Ich snahou je pomáhať Rómom dostať sa z nepriaznivej životnej situácie, vychovávať vzdelanú rómsku populáciu, ktorá bude mať v budúcnosti predpoklady a motiváciu riešiť problémy svojej komunity.
Popri štipendijnom programe pre talentované deti prebieha aj Letná akadémia a workshopy pre rómske deti. Divé maky organizujú pre širokú verejnosť každý rok aj festival Cigánsky Bašavel, ktorý súvisí s ich ďalším poslaním – systematicky odstraňovať stereotypy a predsudky spoločnosti v otázke rómskej problematiky.

1.) Kto stál za vznikom Divých makov a prečo práve tento názov?

Za vznikom Divých makov stojí Vladislava Dolníková, ktorá ma v lete 2005 oslovila s nápadom založiť štipendijný program pre talentované rómske deti, ktorý sa bude okrem prerozdeľovania financií zameriavať na kontinuálnu prácu s podporovanými deťmi a ich rodinami. Myšlienka sa mi zapáčila, a tak som sa pridala. Potom sa k nám pridal ešte náš kamarát, právnik, Martin Krajčí a spolu sme založili štipendijný program Divé maky. Priznám sa, že v tom čase som netušila, že program bude až takýto úspešný. Fungujeme osem rokov, v projektoch máme zapojených 150 detí a mládeže z celého Slovenska, zamestnávame 12 Rómov a tešíme sa z prvých vysokoškolákov J.

2.) Môžete spomenúť niekoho, komu váš štipendijný program pomohol zmeniť život a stáva sa, že tí, ktorí ním prejdú, chcú pracovať pre vaše združenie, povedzme ako dobrovoľníci?

Áno, môžem spomenúť viacero detí, ktorým Divé maky pomohli zmeniť svoj osud. Napríklad dvojičky Moniku a Anetu Kováčove, ktoré dostali vďaka Divým makov príležitosť vyštudovať na súkromných školách v Bratislave a Prahe. Geralda Radicsa, ktorý vďaka programu študuje na Lisztovej akadémii v Budapešti. Karola Daniša, ktorý dnes študuje v Gratzi a okrem slušného štipendia dostal od darcu vzácne a drahé husle. Alebo Janka Demeho. Od septembra minulého roka navštevuje medicínu v Košiciach. Pre mnohé deti je úspechom už aj to, že môžu ako jediné z rodiny študovať na strednej škole a získať maturitu. Sandra Holubová minulý rok ukončila štúdium na strednej zdravotníckej škole, pokračuje v pomaturitnom štúdiu, aby si zvýšila kvalifikáciu a mohla sa stať fyzioterapeutkou, o čom už niekoľko rokov sníva. Dvaja absolventi programu – Monika Kováčová a Janko Šivák začali minulý rok pracovať ako asistenti našich umeleckých lektorov na workshopoch.

Stále však máme 12 detí, ktoré na svoju šancu ešte len čakajú. http://www.divemaky.sk/deti/

3.) Kde všade sa už deti pod ochrannými krídlami Divých makov predstavili. Aké najväčšie úspechy dosiahli?

Deti z Divých makov získali množstvo nielen slovenských, ale aj medzinárodných ocenení (zlaté, strieborné, bronzové medaily). Vystupovali v USA, Holandsku, Nemecku, Maďarsku, Chorvátsku, Poľsku, Českej republike.

Konkrétne, Karol Daniš, sa umiestnil na celosvetovej hudobnej súťaži New Talent na treťom mieste a svoje umenie mohol predviesť v rámci BHS v Slovenskej Filharmónii v Bratislave. V roku 2008 vyhral medzinárodnú súťaž vo Weinmare, ktorú vyhral ako jediný slovenský huslista v histórii. Okrem toho,

zaznamenal mnoho iných úspechov. Mal vlastný recitál v Janáčkovej filharmónii v Ostrave, koncertoval v Budapešti, Viedni, zúčastnil sa zahraničného hudobného workshopu v Amsterdame. Karolov starší brat, Norbert, vyhral celoslovenskú klavírnu súťaž v Banskej Bystrici, čo mu umožnilo získať angažmán v Poľsku v Krakove.

Róbert Sendrei, 18- ročný nadaný tanečník spoločenských tancov, dvojnásobný majster Slovenska vo svojej vekovej kategórii, sa minulý rok zúčastnil na Majstrovstvách Európy v Stuttgarte. Síce sa neumiestnil na stupni víťazov, ale už len samotná účasť je veľkým úspechom. Štefan Matiáš, ktorý sa aktívne už niekoľko rokov venuje džudu, pravidelne vyhráva turnaje organizované nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Už druhýkrát sa mu podarilo umiestniť na stupni víťazov na medzinárodnom turnaji v Splite.

4.) Ako môže obyčajný človek pomôcť práci vášho združenia a sú vašim najväčším problémom financie, či skôr dlhodobé predsudky ľudí?

Nedostatok peňazí a predsudky spolu úzko súvisia. Ťažko vás podporí firma alebo jednotlivec s predsudkami voči Rómom. Divé maky sú otvorené každému, kto cíti potrebu pomôcť rómskym deťom, alebo má pozitívny vzťah k rómskej kultúre a umeniu. Samozrejme, ako každá mimovládna organizácia, aj my bojujeme každý mesiac o prežitie a sme vďační za každý príspevok. V súčasnosti sme vytvorili možnosť prispieť na naše deti a projekty priamo prostredníctvom našej webovej stránky www.divemaky.sk a stať sa tak našim jednorazovým či pravidelným darcom. Podporiť nás môžete aj zaslaním prázdnej SMS na číslo 821 v hodnote 2 €, ktorú je možné zaslať zo sietí Orange, Telekom aj O2.

5.) Dive maky podporujú aj mediálne známi ľudia. Ktorí umelci sa momentálne zapájajú do vašej osvetovej práce a koho pomocnú ruku by ste najviac privítali, či potrebovali?

Medzi našich podporovateľov, či darcov patrí napríklad Peťa Polnišová, Adela Banášová, Anita Soul, Lasky z Pary, Laci Strike, Jaro Bekr, Matej (Sajfa) Cifra, Cigánski Diabli a mnohí ďalší. Pomocnú ruku privítame od každého, kto verí myšlienke dávania šancí rómskym deťom, pretože si zaslúžia našu pomoc a ochranu. Ďakujeme všetkým tým, ktorí prispeli finančne či nefinančne a podporili nadané rómske deti na ich ceste za lepšou budúcnosťou.

6.) Sviatkom Divých makov bol minulý rok v lete slávnostný Cigánsky Bašavel na hrade Červený kameň. Vraj ste mali s programom veľký úspech.....

Festival bol veľmi úspešný s rekordnou 4 000-ovou návštevnosťou. Tento ročník sa niesol v znamení spájania Rómov a Nerómov. Podporiť nás prišli umelci ako Cigánski diabli, Anita Soul, skupina Para, Oskar Rósza, Martin Valihora, Adela Banášová a mnohí ďalší. Kto si chce pripomenúť letnú atmosféru Bašavelu, môže si zakúpiť CD z vystúpenia detí spolu s hosťami. CD Cigánsky Bašavel sme krstili minulý rok v decembri a je k dispozícií v kníhkupectvách Martinus. Zakúpiť si ho môžete aj v našom občianskom združení na Mudroňovej ulici č. 80, za 12 eur.

 

Divé maky: info

Občianskeho združenia Divé maky je unikátne tým, že vytvára systém individuálnej starostlivosti a podpory talentovaných rómskych detí, ktorým chýba sociálne a ekonomické prostredie na rozvoj ich vzdelania. Ich snahou je pomáhať Rómom dostať sa z nepriaznivej životnej situácie, vychovávať vzdelanú rómsku populáciu, ktorá bude mať v budúcnosti predpoklady a motiváciu riešiť problémy svojej komunity.

Popri štipendijnom programe pre talentované deti prebieha aj Letná akadémia a workshopy pre rómske deti. Divé maky organizujú pre širokú verejnosť každý rok aj festival Cigánsky Bašavel, ktorý súvisí s ich ďalším poslaním – systematicky odstraňovať stereotypy a predsudky spoločnosti v otázke rómskej problematiky.

 
 
 
 
Stiahni si aktuálne číslo magazínu WomanMan